Villkor för att delta i tävling

Den som har flest rätt och svarar snabbast i quizet vinner en Powerbank (Värde 200 kr). För att vinna behöver du, förutom att vara snabbast och ha flest rätt, bo i en av Svenska Bostäders lägenheter.

Skickar du in dina resultat så godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagen samt att vi kontaktar dig vid eventuell vinst för utdelning av pris.


Vilka personuppgifter behandlar Svenska Bostäder under tävlingen och varför?

För att delta i tävlingen måste du skicka in din e-postadress samt din hemadress. Vi sparar även dina resultat från tävlingen: tid, antal rätt svar samt vilket datum och vilken tid som du har slutfört quizet.

Vi samlar in dessa uppgifter i syfte att kunna utse en vinnare och för att vi skall kunna kontakta denne när tävlingen avslutas.

Adress samlas in i syfte att avgöra om vinnaren är bosatt i Svenska Bostäder, vilket är ett kriterium för att kunna vinna.

Hur hanterar Svenska Bostäder mina personuppgifter?

Svenska Bostäder värnar om din personliga integritet, vi har ansvar för att skydda dina personuppgifter när du skickar in dem till oss. Därför arbetar vi aktivt med att säkerställa att lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda de uppgifter vi har om dig mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

All kommunikation du skickar in via quizet skickas via en krypterad anslutning och endast behöriga användare har åtkomst till uppgifterna vi samlar in.

Svenska Bostäder använder sig av leverantörer för att tillhandahålla vissa tjänster. Vi kan då behöva dela vissa av dina personuppgifter, till exempel namn och adress, med dessa leverantörer för att kunna fullfölja vårt åtagande gentemot dig. I de fall vi behöver har vi tecknat så kallade personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörerna. Det innebär att de skrivit under på att endast använda dina personuppgifter enligt instruktioner från oss.

Hur länge lagrar Svenska Bostäder mina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter i en månad efter att vinnaren är utsedd. Detta för att vi skall kunna utse och kommunicera med vinnaren gällande, bland annat, leverans av pris. Därefter raderas samtliga uppgifter som du har skickat in.

Vilken rätt har jag att begära ut min information?

Du kan när som helst begära ut dina uppgifter och du har rätt att bli raderad från vår lista även innan avslutad tävling, dock kan du då inte längre delta i tävlingen. För att begära utdrag eller radering vänligen mejla: lova@pingbull.se