SB Bredbands ordlista

Här finns förklaringar på de vanligaste orden som är bra att känna till när du ska ansluta dator, telefon och TV till SB Bredband.

Bredbandsskåp – Vitt skåp i plåt som oftast sitter i hallen eller i lägenhetsförrådet. Kopplingspunkten för alla dina bredbandsuttag i lägenheten. I skåpet finns plats för egen utrustning som router, telefonadapter m m.

Bredbandsuttag – Uttag som finns i varje rum och som du ansluter olika enheter till (tex dator, telefonadapter och digitalbox).

Digitalbox – Omvandlar den digitala TV-signalen till en signal som din TV kan ta emot. Kallas även IPTV-box.

Fiberomvandlare – Sitter dold i skåpet och omvandlar ljussignalerna i fibern till elektriska signaler.

IP-adresser – varje enhet (dator, tv, etc) som ansluts till nätet behöver ha en IP-adress.

Mbit – Förkortning av megabit som är en enhet för informationsmängd. Överföringshastighet uttrycks ofta i enheten Mbit/s, men även i Mbps (Megabits Per Second).

Nätverkskabel – Kabel som du använder när du vill koppla en enhet till nätet. Nätverkskabeln används även när du ska koppla ihop olika enheter med varandra. Andra vanliga
benämningar är ethernetkabel, TP-kabel, patchkabel, LANkabel och data-kabel. Kontakterna är av typ RJ45.

Paneluttag – De numrerade uttag som finns i ditt bredbandsskåp.

Router – Skapar egna IP-adresser, vilket gör det möjligt att ansluta fler datorer till nätet.

Scartkabel – Används för att koppla ihop din TV med digitalboxen.

Switch – Styr datatrafiken mellan olika enheter i ett data nätverk.

Telefonsplitter – Används för att ansluta flera telefoner till bredbandet. Kontakta SB Bredband Kundservice för beställning.

Telefonadapter – Med en telefonadapter kan du koppla en vanlig telefon till bredbandsnätet. Adaptern översätter analoga signaler till digitala. Kallas även terminaladapter, VOIP, telefondosa, telefonibox eller sipbox.

Telefonkabel – Kabel med en eller två RJ-11 kontakter.

WAN-uttag – Anslutningar ut mot fibernätet. Är ansluten till fiberomvandlaren

​ ​