Många är nöjda med fibernätet

Varje år gör Svenska Bostäder en nöjd kund-undersökning av fibernätet. Syftet är att ta reda på vad våra hyresgäster som använder fibernätet tycker om SB Bredband i allmänhet och om sina tjänster.

Under de senaste åren har hyresgästerna varit riktigt nöjda. Och den senaste undersökningen från 2016 visar att de fortsätter att vara nöjda. Vi slog Sveriges branschindex för bredband med stor marginal, med vårt index på 70,1 jämfört med 61,1 för Sverige som helhet.

​ ​