Många nöjda bredbandskunder i fibernätet

Sedan flera år tillbaka gör Svenska Bostäder en nöjd-kundundersökning av fibernätet. Syftet är att ta reda på vad våra hyresgäster som använder fibernätet tycker om SB Bredband i allmänhet och om sina tjänster.

Den senaste undersökningen gjordes i slutet av 2016 och visar att våra lokalhyresgäster som använder fibernätet för sitt bredband är mycket nöjda. Leverantörerna av bredband i fibernätet slog Sveriges branschindex med marginal. 72 jämfört med 67 för Sverige som helhet.

​ ​